Our Vehicles

Our Vehicles

Mae’r rhan fwyaf o’n cerbydau’n llai nag 2 mlwydd oed. Maent wedi eu hyswirio’n llawn a’u cynnal a’u cadw’n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn perfformio ar eu gorau ac yn ddibynadwy ar gyfer ein cwsmeriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y mathau o gerbydau a ddarperir gennym cliciwch ar un o’r lluniau isod. Am ein prisiau, cliciwch yma.

Rates

Y dydd 1-3 Diwrnod 4-5 Diwrnod 6+ Diwrnod 7+ Diwrnod
Grŵp 1 (Bach Iawn) £40 £37 £32 £28
Grŵp 2 (Bach 3 new 5 Drws) £48 £42 £34 £30
Grŵp 3 (Canolig 5 Drws) £57.50 £50 £45 £40
Grŵp 4 (Maint Llawn 5 Drws Awtomatig) £62 £55 £52 £45
Grŵp 5 (Ystadau Maint Llawn) £70 £63 £59 £53
Grŵp 6 (Cludwyr Pobl) £120 £100 £90 £79
Grŵp 7 (Faniau Bach - 2 Sedd) £59 £50 £45 £37.50
Grŵp 8 (Faniau Canolig - 3 Sedd) £69 £62 £55 £50
Grŵp 9 (Faniau Hir To Uchel - 3 Sedd) £99 £85 £72 £63
Grŵp 10 (Bws Mini gyda 14, 15 & 17 Sedd) £139 £119 £97 £79
Grŵp 11 (Fan Bocs Gyda Lifft) £129 £109 £89 £79
Grŵp 12 (4x4s efo Cab Dwbl Mawr & Bar Towio) £115 £95 £75 £60
Grŵp 13 (Transit Flatbed Tipper) £99 £85 £68 £59
  • Newydd – rhan fwyaf yn llai nag 2 mlwydd oed
  • Glân ac yn daclus
  • Deniadol heb dynnu gormod o sylw
    • Cyfforddus ac yn bleser i’w gyrru
    • Dibynadwy, diogel ac mewn cyflwr da
    • Yswiriant llawn