Our Vehicles

Our Vehicles

Mae’r rhan fwyaf o’n cerbydau’n llai nag 2 mlwydd oed. Maent wedi eu hyswirio’n llawn a’u cynnal a’u cadw’n rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn perfformio ar eu gorau ac yn ddibynadwy ar gyfer ein cwsmeriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y mathau o gerbydau a ddarperir gennym cliciwch ar un o’r lluniau isod. Am ein prisiau, cliciwch yma.

Rates

Y dydd 1-3 Diwrnod 4-5 Diwrnod 6+ Diwrnod 7+ Diwrnod
Grŵp 1 (Bach Iawn) £45 £42 £37 £33
Grŵp 2 (Bach 3 new 5 Drws) £53 £48 £40 £35.50
Grŵp 3 (Canolig 5 Drws) £62.50 £57 £52 £48
Grŵp 4 (Maint Llawn 5 Drws) £67 £60 £57 £52
Grŵp 5 (Ystadau Maint Llawn) £78 £68 £63 £60
Grŵp 6 (Cludwyr Pobl) £140 £115 £99 £90
Grŵp 7 (Faniau Bach - 2 Sedd) £65 £55 £48 £42.50
Grŵp 8 (Faniau Canolig - 3 Sedd) £75 £67 £60 £55
Grŵp 9 (Faniau Hir To Uchel - 3 Sedd) £115 £90 £77 £68
Grŵp 10 (Bws Mini gyda 14, 15 & 17 Sedd) £146 £120 £100 £94
Grŵp 11 (Fan Bocs Gyda Lifft) £135 £114 £94 £85
Grŵp 12 (4x4s efo Cab Dwbl Mawr & Bar Towio) £125 £105 £85 £78
Grŵp 13 (Transit Flatbed Tipper) £115 £90 £77 £68
  • Newydd – rhan fwyaf yn llai nag 2 mlwydd oed
  • Glân ac yn daclus
  • Deniadol heb dynnu gormod o sylw
    • Cyfforddus ac yn bleser i’w gyrru
    • Dibynadwy, diogel ac mewn cyflwr da
    • Yswiriant llawn