Group 7

Group 7

Faniau Bach - 2 Sedd

Yn y categori hwn mae gennym y Peugeot Bipper a’r Citroen Nemo. Mae’r holl faniau bach hyn yn rhad i’w rhedeg, yn ddelfrydol ar gyfer defnydd masnachol ysgafn a gan eu bod o faint tebyg i geir maen nhw’n ddigon hawdd eu gyrru.

Dosbarth: Grwp 7

Drysau: 3

Seddi: 2

Tanwydd: Diesel

Tariff (pris fesul dydd):

1-3 diwrnod: £44
4-5 diwrnod: £41
6+ diwrnod: £35

Manteision:

Mae ein faniau bach Grwp 7 yn rhad i’w rhedeg, hawdd eu parcio ac i’r dim ar gyfer mynd yn ôl ac ymlaen arfordir y gogledd gyda llwythi ysgafn. Mae lle i 2 oedolyn eistedd yn gyffyrddus yn y tu blaen, ond lle i gludo llwyth bach yn unig sydd ynddyn nhw.

Bipper Van
  • Fan Fach - 2 Sedd
  • Faniau Diesel Rhad eu Rhedeg