Group 9

Group 9

Faniau Hir To Uchel - 3 Sedd

Yn y categori hwn mae gennym y Ford Transit Hightop a’r Peugeot Boxer L3 Hightop. Mae’r holl faniau hyn yn rhai hir (LWB) sydd ag injan diesel rhad ei rhedeg, i’r dim ar gyfer defnydd masnachol a symud darnau mawr o ddodrefn.

Dosbarth: Grwp 9

Drysau: 3

Seddi: 3

Tanwydd: Diesel

Tariff (pris fesul dydd):

1-2 days hire: £99
3-4 days hire: £85
5-6 days hire: £72
7+ days hire: £63

Manteision:

Mae’r faniau mawr Grwp 9 hyn i’r dim i’r rheini ohonoch sy’n bwriadu symud ty neu sydd angen cerbyd at ddefnydd masnachol. Mae lle ynddyn nhw i 3 o oedolion yn y tu blaen ac mae lle i lwyth mawr yn y cefn sydd fel arfer tua 3.35 metr o hyd, 1.75 metr o led ac 1.90 metr o uchder, heb gynnwys y rhan uwchben y tu blaen.

LWB
  • Faniau Hir To Uchel
  • Diesel
  • I'r dim wrth symud ty