Group 5

Group 5

Ystadau Maint Llawn

Yn y categori hwn mae gennym geir ystad moethus fel y Ford Mondeo neu y Nissan Qashqai. Mae’r ceir hyn i gyd yn dod gydag injan diesel bwerus ac mae ganddynt Aerdymheru, Bluetooth, olwynion aloi a 5 drws, gyda’r mwyafrif ohonynt â llywio lloeren a Cruise Control hefyd.

Dosbarth: Grwp 5

Drysau: 5

Tanwydd: Diesel

Tariff (pris fesul dydd):

1-2 days hire: £65
3-4 days hire: £60
5-6 days hire: £55
7+ days hire: £48

Manteision:

Mae’n ceir Grwp 5, sydd wedi cael eu dosbarthu fel ein cerbyd ystad mawr, ag injan diesel fawr effeithlon sy’n bwerus ac yn rhesymol ei rhedeg. Mae gan y rhan fwyaf o’r cerbydau nodweddion moethus fel llywio lloeren, cynhaliaeth i’r cefn a Cruise Control. Mae synwyryddion parcio yn ei gwneud hi’n hawdd iawn parcio, ac mae’r ceir hyn yn ddelfrydol ar gyfer teithio’n gysurus i gyfarfodydd busnes a hynny gyda delwedd broffesiynol. Mae’r Grwp 5 yn ddelfrydol hefyd i deuluoedd a thwristiaid gyda digonedd o le i gario pethau a seddau cyffyrddus gyda digon o le i’r coesau i hyd at 5 o oedolion.

Full Size Estate
  • Ceir ystad mawr
  • Bluetooth ac Aerdymheru
  • Diesel Rhesymol a Phwerus
  • Profiad Gyrru Moethus