Group 4

Group 4

Maint Llawn 5 Drws Awtomatig

Yn y categori hwn mae gennym geir moethus fel y Citroen C4 Cactus a’r Kia Ceed Awtomatig. Mae gan rhai o’r rhain injan diesel bwerus ac mae ganddynt hefyd y fantais o Aerdymheru, Bluetooth, Olwynion Aloi a 5 drws, gyda’r mwyafrif â llywio lloeren a Cruise Control hefyd.

Dosbarth: Grwp 4

Drysau: 5

Tanwydd: Diesel/Petrol

Tariff (pris fesul dydd):

1-2 days hire: £62
3-4 days hire: £55
5-6 days hire: £52
7+ days hire: £45

Manteision:

Mae’n ceir Grwp 4, sydd wedi eu dobarthu fel ein car mawr, ag injan hynod o effeithlon, sy’n rhesymol eu rhedeg ond sy’n dal i fod â pherfformiad cryf. Mae’r rhan fwyaf o’r cerbydau yn rhai moethus gyda nodweddion fel llywio lloeren, cynhaliaeth i’r cefn a Cruise Control. Mae synwyryddion parcio yn ei gwneud hi’n hawdd parcio’r ceir mawr hyn, ac maent i’r dim ar gyfer mynd mewn cysur i gyfarfodydd busnes gan roi delwedd broffesiynol wrth wneud hynny. Mae’r ceir Grwp 4 yn ddelfrydol hefyd i deuluoedd ac ymwelwyr gyda digon o le i gario paciau a mae ynddynt ddigon o le i eistedd 5 o oedolion yn gyfforddus gyda digon o le i’w coesau.

Totota Avensis Business Edition
  • Llywio Lloeren
  • Cruise Control
  • Injan Rhad ei Rhedeg
  • Aerdymheru a Bluetooth