Group 3

Group 3

Canolig 5 Drws

Yn y category hen mae gennym y Ford Focus. Mae’r rhain i gyd ag injan gynnil ond pwerus ac mae ganddynt y fantais o Aerdymheru, cysylltiad Bluetooth a 5 drws.

Dosbarth: Grwp 3 - Canolig

Drysau: 5

Tanwydd: Disl

Tariff (pris fesul dydd):

1-3 diwrnod: £44
4-5 diwrnod: £38
6+ diwrnod: £32

Manteision:

Mae’n cerbydau canolig, ein Grwp 3, yn geir deisel hynod o effeithlon sy’n rhad eu rhedeg ac yn dal yn rhai hawdd eu parcio a hefyd â’r ‘sbarc’ ychwanegol. Maen nhw’n ddelfrydol i deuluoedd bach neu grwpiau o 4 gydag un bag neu gês dillad yr un. Mae lle cyffyrddus i 4 o oedolion a gyda 5 drws a digon o le i goesau, mae’n ddigon hawdd mynd i mewn ac allan ohonynt. Mae’r gist hefyd yn sylweddol fwy nag sydd yng ngheir Grwp 2 ac mae ganddynt y fantais hefyd o gysylltiad Bluetooth ac MPV a thechnoleg cychwyn-stopio.

Ford Focus Zetec TDCi
  • Cysylltiad Bluetooth
  • Injan Diesel cynnil ond pwerus
  • 5 drws a digon o le i gario pethau
  • Chwaraewr CD, Cysylltiad MP3 ac Aerdymheru