Group 2

Group 2

Bach 3 new 5 Drws

Yn y categori hwn mae gennym Peugeot 208s, Fiat 500s a’r Toyota Aygo/Yaris. Mae’r ceir hyn i gyd yn dod gydag aerdymheru a 3 new 5 drws.

Dosbarth: Grwp 2 - Bychan gyda 3 neu 5 Drws

Drysau: 5

Tanwydd: Petrol

Tariff (pris fesul dydd):

1-2 days hire: £48
3-4 days hire: £42
5-6 days hire: £34
7+ days hire: £30

Manteision:

Mae’n ceir Grwp 2, sydd wedi eu dosbarthu fel rhai bach i ganolig, yn dal yn rhad i’w rhedeg ac yn hawdd eu parcio ac yn ddelfrydol ar gyfer pobl gydag ychydig rhagor o baciau neu fwy nag un teithiwr. Mae lle i 2 oedolyn eistedd yn gyffyrddus yn y tu blaen a 2 o blant yn y cefn, a gyda 3 neu 5 drws mae’n hawdd mynd i mewn ac allan. Mae’r gist yn y cefn hefyd yn fwy nag yng ngheir Grwp 1.

Vauxhall Corsa Sxi 5 Door Hatchback
  • 5 Drws
  • Aerdymheru
  • Chwaraewr CD a Ffenestri Trydan