Group 2

Group 2

Bach 5 Drws

Yn y categori hwn mae gennym y Ford Fiesta a’r Vauxhall Corsa. Mae’r ceir hyn i gyd yn dod gydag aerdymheru a 5 drws.

Dosbarth: Grwp 2 - Bychan gyda 5 Drws

Drysau: 5

Tanwydd: Petrol

Tariff (pris fesul dydd):

1-3 diwrnod: £38
4-5 diwrnod: £32
6+ diwrnod: £27

Manteision:

Mae’n ceir Grwp 2, sydd wedi eu dosbarthu fel rhai bach i ganolig, yn dal yn rhad i’w rhedeg ac yn hawdd eu parcio ac yn ddelfrydol ar gyfer pobl gydag ychydig rhagor o baciau neu fwy nag un teithiwr. Mae lle i 2 oedolyn eistedd yn gyffyrddus yn y tu blaen a 2 o blant yn y cefn, a gyda 5 drws mae’n hawdd mynd i mewn ac allan. Mae’r gist yn y cefn hefyd yn fwy nag yng ngheir Grwp 1.

Vauxhall Corsa Sxi 5 Door Hatchback
  • 5 Drws
  • Aerdymheru
  • Chwaraewr CD a Ffenestri Trydan